אורח לשבת

הייתכן כדבר הזה? שלרב העיירה לא יהיה אורח לשבת? הרגל קבוע יש לרבי חיים מסאל אחד מגדולי הרבנים לארח יהודי שנקלע לעיירה לסעוד על שולחנו בשבת אך לשבת זו לא הגיע שום אורח. שולח הרב את גבאי בית הכנסת להמתין בשער העיירה אולי בכל זאת יגיע אורח ואכן ממש לפני כניסת השבת הגיע אורח בלתי צפוי שזכה להיות אורחו של הרב אך זה לא היה אורח רגיל זה היה אורח עצוב ושבור מדוע?

 3.50

מוצרים קשורים

דילוג לתוכן