בן העני

ר' חיים החייט היהודי בא לפרוע את ההלוואה שקיבל הוא מהרב .הרב היה שקוע כל כך בתלמודו והכניס את סכום הכסף בין דפי הספר בו למד מתוך כוונה לציין את הפירעון בספר ההלוואות במועד מאוחר יותר. אך הדבר נשכח ממנו והוא תבע את החייט לפרוע את ההלוואה כפי שמופיע בספר ההלוואות. החייט כמובן להגנתו טען בצדק שהוא החזיר את ההלוואה לרב .בני העיירה ראו את החייט כגנב הייתכן שהרב ישכח שההלוואה נפרעה? הרי הרב כותב בספר מתי ניתנה ההלוואה ומתי נפרעה שמו של החייט הוכפש וכולם התרחקו ממנו. לימים עיין הרב באותו ספר ולפתע נשמטה מעטפה מתוך הספר ובתוכה סכום כסף אז נזכר הרב שאכן החייט פרע את ההלוואה החייט היה מוכן לטהר את שמו וכבודו שנרמס בתנאי אחד: שבנו מיכאל יישא לאשה את חדווה בתו של הרב כך ידעו כולם שידו לא הייתה במעל.

 3.50

מוצרים קשורים

דילוג לתוכן